2018 година Печат Е-мейл

Януари

16.01.2018 - Клуб „Подготовка за успешна матура” провежда занятие в читалнята

18.01.2018 - Младежи от Дневен център „Зора” се запознаха с новите книги в библиотеката - читалня

Февруари

06.02.2018 - ГСГП „Златен полъх” поздравяват А. Митушев на събрание на Тракийско дружество Златоград по повод награждаването му с орден „Дельо войвода” – Сивриева зала

17.02.2018 - Участие на всички художествени колективи в Трифониада 2018 – ЕАК

24.02.2018 - Самодейните колективи участват в Трифониада 2018 г. – ЕАК

26.02.2018 - Празничен урок в библиотеката с ученици от 6-ти клас на СОУ "Антим I". Драматизация на „Радини вълнения”.

Март

01.03.2018 - Празник на самодееца – ресторант „Александър”

Април

02.04.2018 - Откриване на Седмицата на детската книга с ученици от началния курс – читалня

11.04.2018 - Творческа среща с детския писател Борислав Ганчев – малка зала

23.04.2018 - Маратон на четенето – участват : Детска ясла „Мир” , ДГ „Снежанка” , ДГ „Радост” , Дневен център „Зора”, ЦОП, ОУ „Васил Левски” , СОУ „ Антим I “. Участват зам. кмета на Община Златоград и председателя на Общински съвет - библиотека

25.04.2018 - Самодейци участват в концерт на НФА „Филип Кутев”. В програмата се включиха – МБГ, Младежка фолклорна група, ДПФ „Надежда” , ТС” Акрани” ,Клуб „Първи на хорото” – голяма зала.

Май

10.05.2018 - Участие на библиотеката в тържеството за връчване на годишните награди за ”Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината”. Включване в кръглата маса с презентация „Библиотеката в помощ на обучението на младежите от Дневен център „Зора” - РБ „Н. Вранчев"

19-20.05.2018 - Участие на самодейците от читалището в XXIII Национален събор “Костандово 2018 „Диплом за първо място за ансамбъл „Златоград” – с. Костандово

24.05.2018 - Общински съвет награждава ОНЧ”Просвета-1908” с Почетен знак на града по повод 110 г. от създаването му. - Решение No 755/25.04.2018 г.

24.05.2018 – Участие на ТС „Акрани” в празничната програма по случай Деня на славянската просвета и култура - двора на Взаимното училище.

Юни

21.06.2018 - Участие на ТС „Акрани” в откриване на „Шампион на шампионите 2018” – стадион град Златоград

м. юни - м. юли - Лятна работа с творческа работилница „Усмивка „от ЦОП и ЦПЛР – Златоград - библиотека

Август

11.08.2018 - участие на ДПФ Надежда в събор в с. Гърнати ,община Неделино – площада

24.08.2018 – участие на ТС „Акрани” в Празник на миньора- ресторант „Кристал”