2018 година Печат Е-мейл

Януари

16.01.2018 - Клуб „Подготовка за успешна матура” провежда занятие в читалнята

18.01.2018 - Младежи от Дневен център „Зора” се запознаха с новите книги в библиотеката - читалня

Февруари

06.02.2018 - ГСГП „Златен полъх” поздравяват А. Митушев на събрание на Тракийско дружество Златоград по повод награждаването му с орден „Дельо войвода” – Сивриева зала