Отчет и бюджет 2015 Печат Е-мейл

 

През настоящата година, българското читалищно дело отбелязва 160 годишен юбилей. Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и тяхното легитимиране пред обществото. През своята 160-годишна история българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. Читалищата се уповават на своите корени като национални, социални, културни, образователни и информационни организации и отговарят на предизвикателствата на днешния свят. 160 години – читалищно дело, 108 години Читалище Златоград – т.е. през 2/3 от функционирането на читалищата, нашето читалище е живо. Участва в трудни и активни периоди.

 

Читалището е не само сграда, оборудване и структура, книги и носии, а съдържание, дух и традиции, атмосфера и усещане. Насърчава досега на хората до културата, духовността, знанията, а също и до знания, технологии, Е- услуги.

 

Изтече 2015 г. Година, в която Читалище „Просвета-1908” Златоград срещна редица предизвикателства...

Вижте пълния доклад относно дейноста на Читалище "Просвета - 1908" за 2015 година тук.

 

Допълнителна информация: