Уважаеми читалищни членове, уважаеми самодейци, уважаеми гости и колеги,

 

През 2016 г. читалището изпълни своята мисия на пазител и разпространител на българската култура. Ръководейки се от поставените цели - да задоволява потребностите на гражданите като създава, опазва и разпространява духовни ценности, да разкрива условия за общуване между общностите, да подпомага запазването на народните традиции и обичаи в Златоград и общината, то запази и доразви традиционните форми в своята дейност: художествено-творческа, библиотечна – с традиционните и новаторски форми, както и празниците от културния календар на Община Златоград.

 

Библиотечната дейност е формата, чрез която читалището реализира задачата си за разширяване и обогатяване на знанията и интереса към наука, изкуство и култура  у местното население. В съзнанието си свързваме „библиотеката” с мястото, откъдето можем да си вземем да прочетем книга, да потърсим специализирана литература, да разгледаме вестник или списание. Библиотеката, в която днес влизаме, е нещо различно и нетрадиционно. Тя е модернизирана, оборудвана с компютри, предлагаща услуги, различни от тези, с които сме свикнали. В момента нашата библиотека разполага с 38882 библиотечни документа – книги, периодични издания, аудио и видео материали и др. Стремим се непрекъснато да обогатяваме фонда и то с литература, която да задоволи потребностите на нашите читатели от всички възрасти. Този стремеж е трудно постижим, изхождайки от недостатъчната държавна субсидия, с която осигуряваме заплати и осигуровки на персонала и художествените ръководители, осъществяваме всички дейности на читалището, плащаме данъци и такси.

 

Отделяме средства за поддръжка на сградата и имуществото. Други консумативи - ток, вода, телефони, интернет, такси за участия в проекти, абонаментни такси за спазване разпоредбите на различни инстанции, като пожарна, РДНСК, Инспекция по труда,трудова медицина и др.

 

През 2016 г.читателите на библиотеката наброяват 475 души. Новите книги постъпили през същия период са 349 . Посещенията в библиотеката са 5695 ,като от тях 2078 са ползвали компютри. Заетите библиотечни документи за 2016 г. са 6793 .

 

Добро партньорство библиотеката развива с двете училища в града, с ЦОП, с Дневен център „Зора” ,ОДК. С потребителите на ЦОП се проведоха няколко групови занятия „Хигиена и профилактика на зъбите”, Заключително занятие на Арт ателие и изложба. Подредена беше фотоизложба „Есенна приказка в Златоград” ,а Коледа беше отпразнувана в библиотеката заедно с децата, родителите и екипа на ЦОП.

 

Книгата на Ефим Ушев „Златоградски страници” част 3 беше представена от доц. Владимир Янев. По повод националната седмица на четенето беше организиран празник „Шарена есен” с ученици от ОУ”Васил Левски” ,в който гостува писателят Димитър Димитров автор на книгите от поредицата „Шарено детство” –„Розата” и „Ябълка”. Заедно с младежите от ДЦДМ „Зора” отбелязахме Деня на народните будители. Потребители от ОДК проведоха тематични срещи под надслов  „В света на приказките” и „България –нашата родина”   Проведени са групови и индивидуални обучения и консултации за потребители.

 

По традиция Световния ден на книгата беше отбелязан с Маратон на четенето ,в който се включиха нашите партньори в дейностите - училищата, ЦОП, Дневен център и Детските градини. Децата четоха приказки, гледаха любими детски филми и рисуваха моменти от приказки. Библиотеката заедно с ЦОП  проведе лятна работа под надслов „Лято в ЦОП с приятел” , и се разгледаха интересни теми :Еньовден - разпознаване на билки и Здравословно хранене.

 

В библиотеката се проведе среща с председатели, секретари и библиотекари от Община „Тунджа“ Ямбол и секретари и библиотекари от гр. Бургас.

 

Билиотекарите участваха в Националия форум с международно участие „Библиотеките днес”, организиран от ФГББ.

 

На 11 май - професионалния празник на библиотекаря, официално се откри и ремонтираната библиотека и читалня с много гости и приятели на читалището.

 

Опит на библиотеката е да предоставя административни услуги, свързани с изготвянето на документи, копирни услуги, аудио и видео записи. Информационни услуги, изразявайки се в предоставяне на различна информация за конкурси и фестивали, за отдих и туризъм, чрез интернет, преса и литература. Основна задача на библиотеката е търсенето на подходящи форми за привличането на повече хора, особено  деца, у които трябва да създадем интерес към книгата -/художествена и научна/, както и навици за четене дори и в електронен вариант.

 

В момента обмисляме да бъде организирана  „Лятна библиотека на открито”, в която децата ще имат възможност за участие в различни инициативи, организирани от екипа на читалището, съобразени с техните интереси и желания - четене, рисуване, апликация, участие в занимателни игри, в драматизации на приказки, народни хора и други. Това е важно за личностното изграждане на децата,за усъвършенстване на  способностите им, за получаване на  нови познания от различни области на изкуството.Така децата стават по-сплотени, по-отговорни, придобиват умения за работа в екип.

 

През отчетната година бе осъществен европейски проект:

 

ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ В ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

 

В продължение на 6 месеца  ОНЧ ”Просвета-1908”  и Център за развитие на Община Златоград изпълниха този проект

През 2016 г. Фондация „Глобални библиотеки” обяви конкурс за проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот” . Читалищната библиотека се включи и беше една от одобрените  за реализацията на идеята с която кандидатства.

Основната цел, която си постави библиотеката и партньора по проекта Център за развитие на Община Златоград бе да се демонстрират различни способи за насърчаване на екологосъобразно поведение и активна позиция чрез ресурсите  на двете организации.

Целевата група на проекта включваше активни граждани ,без възрастови ограничения , с интерес към екологията и новите технологии, които да се включат в обученията на „Зелена академия” , да участват в изградените по проекта зелени зони, и  в конкурса Еко-фото академия и да се включат в спектакъла ,посветен на Зелената академия.

В изпълнение на целите ,проектът изпълни следните дейности:

Дейност 1 Организира се интерактивно обучение за възрастни  с използване на информационни технологии по модули - Екологично поведение, Здравословен начин на живот, Устойчиво  управление на отпадъците.

Поради големия интерес , вместо предвидените 22 лица, бяха обучени 33. Обучението премина при голяма активност от страна на обучаваните лица. Всички получиха сертификати за преминалото обучение. Направена беше и обратна връзка за определяне на интереса, препоръките и знанията на участниците.

Дейност 2 Практическа зелена академия включваше изграждането на три действащи зелени зони :

Е- Зелена зона – обособено беше интернет пространство в читалището за споделяне на акции и идеи.

Изгради се Изложбена зелена зона с информационни материали , тематични книги,справочници,листовки  .

За непотребните батерии и малки електронни устройства се създаде рециклираща Зелена зона. В нея  се поставиха контейнери за събиране на тези отпадъци.

Дейност 3 Еко фотоконкурса „Красотата около нас”, който премина при изключителен интерес. В него се включиха  30 участника, които представиха 78 предложения. В продължение на 1 месец фотографиите на участниците от Златоград, Монтана, Момчиловци, Пловдив, София, Девин, Смолян, Търън, които бяха качени на фейсбук страницата на читалището получиха 7080 гласувания. В оспорвана надпревара  1-во място спечели Галатея Хаджиева от Златоград, 2-ро място с минимална разлика- Ани Стойкова от Момчиловци и 3-то – Теодора Раданова от Смолян. На първите трима читалището подари книги и ваучери за пазаруване в магазини „Технополис“. Наградите бяха връчени на официалното откриване на фотоизложбата „Красотата около нас”.

Емоционален и вълнуващ беше финалът на проекта „Зелена академия”. За участниците в него бяха изработени зелени тениски с визуализация . Те се    включиха в традиционното шествие и концерта по повод    „Деня на любителското творчество“ 1 март.

Благодарение на този проект читалището се сдоби с 10 нови изложбени табла и две рекламни витрини, в които ще се подреждат грамоти, медали и др. награди от фестивали и конкурси.

Тук е мястото да благодарим на ръководителя на проекта Зорка Хаджиева ,на целия читалищен екип за проявената отговорност и най-вече на г-н Пламен Чингаров, без който това нямаше да се случи.

 

ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСТВО

 

През 2016 г. в читалището функционираха следните състави:

∙ Мъжка битова група „Златоград“ - с ръководител Сашо Ясенов

∙ Клуб "Хоро" - с ръководител Даниела Тасева

∙ Дамска певческа формация "Надежда" - с ръководител Розина Анджарова

∙ ГСГП "Златен полъх" - с ръководител Елена Симеонова

∙ Младежка фолклорна група - с ръководител Нели Шъкова

∙ Юношески танцов състав „Акрани“ - с ръководител Даниела Тасева

∙ Детска танцов състав "Звънче" - с ръководител  Даниела Тасева

∙ Подготвителна танцова група за най-малките с ръководител Даниела Тасева

∙ Школа по родопска каба-гайда за деца и възрастни - с ръководител Т. Кайков

∙ Индивидуални изпълнители на народни и популярни песни

 

През 2016 г. читалищните състави участваха във всички културни мероприятия организирани от Община Златоград и ЕАК. Това бяха „Празника на Златоградското чеверме“ ,в който участваха фолклорните състави и индивидуалните изпълнители с едночасов концерт,който бе високо оценен от многобройната публика.Тази година на 6 май отново сме натоварени със същата задача.

 

Самодейците участваха във всички мероприятия проведени в ЕАК. Това са: „Трифониада“ „Тодоров ден“ „Един пазарен ден“ , „Балканска скара“ и проведените многобройни „Родопски вечери“ в р-т „Александър“.

 

ГСГП „Златен полъх“ участва в „Празник на кафето“ в ЕАК и взе участие във Втори национален фестивал на СГП в гр. Свиленград от където се завърна със сребърен медал.

 

Клуб „Първи на хорото“ взе участие във Трети фолклорен фестивал на любителските клубове по танци „Перпера“ гр. Кърджали.

 

ТС „Акрани“ участваха в „Празник на скаридата“ в курорта Керамоти-Гърция и в Петадесетия национален фолклорен фестивал с международно участие „Неделино- 2016“

 

От 31.08 до 04.09.2016  г. ТС „Акрани“ и „Младежка фолклорна група“ се представиха на фестивала в гр. Приморско.Тази година отново 30 младежи от тези две групи ще заминат за шест дни за гр.Приморско, заедно с техните ръководители Даниела Тасева и Нели Шъкова.

 

Най-знаковото мероприятие през 2016 г. бе участието на близо 50 самодейци от нашето читалище в Международния фолклорен фестивал „Ал.Македонски“ в Охрид-Македония от 21 до 24 юли.При връчване на грамотите на церемонията организаторите обявиха нашето участие, като най-силно за вечерта ,в която представихме нашата програма.

 

Да не пропуснем и традиционната вечер посветена на Първи март-„Ден на самодееца“ ,където също бе представена програма от всички самодейци и често виждаме тази програма по местната кабелна телевизия „САТ-ТМ“

 

Това са част от изявите през 2016 г. Не смятам за необходимо да изброя всичките,тъй като те са надлежно описани в сайта на читалището.

 

За доброто представяне на всички мероприятия, за отговорността и отделеното лично време благодаря от името на читалищното ръководство на всички самодейци и техните ръководители - Розина Анджарова, Елена Симеонова, Даниела Тасева,Нели Шъкова и Сашо Ясенов.

 

В културния календар за 2017 г. са залегнали всички традиционни мероприятия, в които читалището взема участие. За сега е резервирано участието на ТС „Акрани“ и Младежката фолклорна група във фестивала в гр.Приморско с лимит 30 души от 8 до 13 септември. Календара е отворена програма и може да се допълва и променя, според потребностите и възможностите на читалището.

 

Накрая искам да кажа няколко думи и за проекта, по който през миналата година читалището кандидатства, но все още няма резултат.

След големия проект „Реконструкция и подобряване енергийната ефективност на сградата на ОНЧ „Просвета-1908“ гр. Златоград“,който успешно бе реализиран и резултатите са на лице, читалището кандидатства и за неговото продължение – втори етап, който включва отопление на салона, нова репетиционна зала и подмяна на дограмата на двата етажа на фасадата, където се намират гримьорните, както и на репетиционната зала. Надяваме се в най-близко време да има класиране и то да е в наша полза. Ще се радвам ако догодина по същото време на отчетното събрание говорим за реализираните дейности по този проект.Изготвил: …………………….

/Райчо Пашов/