Отчетният доклад обхваща извършените от читалището дейности през 2011г. Преди една година – на 30 март 2011 г, ОНЧ "Просвета-1908" проведе своето последно общо събрание.
Направеното през изтеклата година от самодейци, персонал, настоятелство, гражданство, както и стремежите през цялата 2011 година и до момента са насочени към непрекъснатото утвърждаване на читалище "Просвета-1908" като духовно и културно средище, като популяризатор на културното и фолклорно богатство, като място за контакти и отдих на различни категории граждани. През годината се утвърждаваха и дейностите за повишаване на социалните функции на читалището, както и за насоката – обществен информационен център.

Направления на дейността:

 • Библиотечна дейност
 • Любителско – художествено творчество

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

Дейността по направлението през 2011 година е осъществява главно от читалищната библиотека. Най-важното тук е следното:
Основни акценти в библиотечната дейност през годината:

 • Обогатяване на книжния фонд с нова литература;
 • Поддържане на основни периодични и специализирани издания;
 • Пълноценно, в рамките на цяла година функциониране на библиотечния инфоцентър в читалнята;
 • Предоставяне на по-широк набор от информационно съдържание и достъп до информационни ресурси;
 • Обучения за библиотекари и целеви групи читатели;

Изпълнение на основни показатели

Година 2009 2010 2011
Брой читатели 402 426 554
Посещения 5187 6905 8394
Книжен фонд 39974 39982 39992
Периодични издания 27 27 15
Раздадени книги 11361 8399 10499

Важно направление в дейността на библиотечните специалисти е превръщане на библиотеката в средище за прояви, които разкриват богатството на книгата и информационните възможности на библиотеката. С ученици и безработни, които посещават различни курсове са проведени беседи за историята на читалището, за възможностите за ползване на библиотеката и Инфоцентъра и др. Колективните посещения от ученици са свързани с провеждане на уроци по български език и литература, часове по родолюбие. Бележити дати и годишнини са отбелязвани с кътове, витрини, изложби на литература.

И през 2011 г, бе спазена традицията за отбелязването от библиотеката на Световния ден на книгата авторското право с Маратон на четенето и Вечер "Да обичаме приказките". Програмата включваше :

 • Беседа за библиотеката, книгата и четенето с първите класове от ОУ "Васил Левски" Златоград;
 • "Да обичаме приказките" – вечер на народното творчество с ученици от 3-ти клас - кино "Фокус";
 • Ученици от ОУ "Васил Левски" четат на деца от ЦДГ "Радост" и ЦДГ "Снежанка"
 • Деца от Дневния център "Зора" четат в библиотеката
 • Ученици от СОУ "Антим I" гр. Златоград, представители на Общински съвет, Община Златоград и граждани представят лично творчество и текстове на български, английски, немски, гръцки и руски език

Представени книги

През месец април 2011 г бе организирана Литературна среща с творците Никола Гигов и Елена Хайтова "РОДОПА ЗОВЕ КЪМ ВЪРХОВЕТЕ", в кино "Фокус През януари 2011 г. бе представена книгата на Антон Кюртев "Спорт без име", с участието на ДПФ "Надежда";

Новозакупени книги през годината, дарени книги от Издателство "ФЮТ", Регионална библиотека Смолян, Ротари клуб Средец гр. София, автори участвали в Септемрийските литературни дни, Елена Хайтова и Никола Гигов, Александър Митушев, Нина Пашова, Илиана Хаджийска, Областно мюфтийство, Димитър Златев и други.

За първи път, в рамките на цяла година към читалищната библиотека функционира и Библиотечен инфоцентър, изграден по Програма "Глобални библиотеки -България" . Чрез него са предоставят 12 оборудвани с компютър и съвременен софтуер потребителски места, с възможност за ползване на компютър, безплатен достъп до интернет за читатели, изпълнение на традиционни офис услуги – сканиране, печатане, търсене на информация. Показателите за Библиотечния инфоцентър през годината са както следва:
- Общ брой посещения – 3844; 
- Брой читатели – потребители – 502 /92% от всички регистрирани читатели/

Групите потребители са различни по възраст, профили и интереси - безработни, курсисти, ученици, деца от Дневния център и ЦОП, традиционни читатели, пенсионери, гости на града и др. Сериозна пречка за ползването на библиотечния инфоцентър и на читалнята като цяло през зимните месеци – декември и януари, бе липсата на подходящо отопление. За целта в бюджета за тази година е предвидено осигуряване на климатик за читалнята. През месец февруари - течовете от повишените валежи и снеготопене също се отразиха неблагоприятно върху функционирането на библиотеката и съхранението на библиотечния архив, като през 2012 г, този наболял въпрос ще се решава локално.

Новост в библиотечната дейност за изтеклата година бе организирането на обучения. Те бяха предназначени за две категории – библиотекари и читатели "60+". Обученията за библиотекари беше в рамките на Картата на знанията и умения на библиотекарите в съвременната библиотека и бяха в следните направления:
- ИКТ – обучени 2 библиотекари
- Застъпничество и управление на проектен цикъл – обучени 2 библиотекари;

Предстоят през 2012 г. обучения по направление - Услуги в модерната библиотека, Общуване и работа с потребители и общности, Визия, управление и организация на работата в обществена библиотека. Обучението за библиотекари бе организирано от Програма "Глобални библиотеки".

Втората група обучения бяха предназначени за читатели "60+". В рамките на тези обучения бяха обучени 12 читатели -пенсионери за работа на компютър и ползване на ИКТ. Придобитите умения от тях впоследствие бяха затвърдени. Всички желаещи могат да се включат в групите за начинаещи и напреднали. Участието изисква ангажиране и постоянство. Тези обучения бяха организирани от читалището и са безплатни са обучаемите. http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=7&d=537

Читалнята се използва за обучения по различни специалности и от външни обучителни центрове.

Всички библиотекари – Зорка като главен библиотекар и останалите – Аделина, Искра и Юлия указват, при необходимост, на читатели и потребители индивидуална помощ за работа с компютър и търсене на подходяща информация. Работното време на библиотеката е от 09:00-18:00 часа непрекъснато.

С решение на ЧН от края на 2011 г, и за настоящата година ползването на Библиотечния инфоцентър за достъп до интернет е безплатно за читатели, като от 2012 г е въведена такса за други офис услуги – черно бяло и цветно печатане, сканиране и копиране.

ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСТВО

За 2011 г, няма промяна в организираните читалищни състави, групи. Те са както следва:

 • Мъжка битова група, с худ. ръководител Серафим Кафеджиев ;
 • Дамска певческа формация "Надежда" с худ. ръководител Розина Анджерова
 • ГСГП "Златен полъх" с худ. ръководител Елена Симеонова
 • Юношески танцов състав «Акрани» с худ. ръководител Даниела Тасева
 • Детски състав "Звънче" с худ. ръководител Даниела Тасева
 • Клуб "Хоро" - с худ. ръководител Даниела Тасева
 • Рок - група "Бърн" с ръководител Борислав Пехливанов

Участията на самодейците от всички групи и състави през годината бяха многобройни. Всички те популяризираха в значима степен златоградското читалище и нашия град.

Международни участия

 • През Септември 2011 г мъжката битова група бе единия от двата състава, които представяха България в 9-то издание на "International Grand Prize of Folklore 2011" в гр. Будапеща.
 • В началото на м септември 2011, ДПФ "Надежда", Мъжка битова група и индивидуални изпълнители взеха участие в Десети юбилеен национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен "Неделино-2011" – сребърен медал за цялостно представяне
 • През юни 2011 ТС "Акрани" и индивидуални изпълнители ни представяха в Шестия международен фолклорен фестивал "Песни и танци без граници – Свиленград 2011
 • Всички читалищни групи индивидуални изпълнители и клуб "Хоро" се включиха активно в Шести трансграничен събор в Златоград, през месец май 2011
 • Заявено е още едно международно участие – за септември 2012 година, в Карлсруе, Германия, с 32 самодейци от различните състави.

Национални участия

 • Едно от най-силните ни участия бе включването и представянето на Мъжка битова група в Гала спектакъл по случай 100 години от създаването на Съюза на народните читалища – зала №1 НДК гр. София, проведен в навечерието на 24 май.
 • През м. август 2011 - Мъжка битова група, ДПФ "Надежда" и ТС "Акрани" участваха в националния Фестивал на народната носия –" Жеравна 2011"
 • През юли 2011 г, ДПФ "Надежда" се изяви в Национален фолклорен фестивал "Столетово пее - 2011"
 • Силно запомняща се бе и изявата на Клуб "Хоро" в танцовото шоу "Надиграй ме" по БНТ "Свят", през ноември 2011 г, след като преди това спечелиха подборния тур в Златоград.
 • През октомври 2011 МБГ взе участие в IX–ти Фестивал на мъжките певчески групи и индивидуални изпълнители - Разлог 2011 под надслов "От древността към вечността". Специална награда на СНЧ и първо място за индивидуално изпълнение на Даниел Караасенов
 • Емануил Пунев взе участие през март 2011 г, в във Фолклорен форум "Орфеева дарба" 2011, като спечели Бронзов медал за изпълнение на гайда – НЧ "Николай Хайтов" София.
 • На международната туристическата борса "Ваканция и Спа Експо" 2011 в НДК София-НДК през февруари 2011 Серафим Кафеджиев и Сергей Билянов бяха в основата на представянето на Община Златоград.
 • Участие на ТС "Акрани" в Детски фолклорен фестивал "Орфей пее с морето" – гр. Приморско през септември 2011 г.

Годишнини

 • През изтеклата година бяха отбелязани две годишнини на нашите състави :
 • С Концерт "АКРАНИ И ПРИЯТЕЛИ" през април 2011 , се - 5 г. от създаване на ТС"Акрани". Участват: ТС "Акрани", ДТС "Звънче", Клуб "Хоро", индивидуални изпълнители от читалището, ТС "Мераклийче",танцьори и певци от ОДК гр. Чепеларе - зрителен салон. В края на годината бе организирано коледно тържество на самодейците от читалището и изпращане на ТС "Акрани" .
 • През март - ДПФ "Надежда" отбелязва 6 – годишнина от създаването си

Регионални участия

Общински празничен календар

 • Всички самодейни състави се включиха в проявите от Културния календар на Община Златоград и Празничния календар на ЕАК за 2011 г. Самодейните състави са неизменна част от празничните прояви на града, с което радват както нашите съграждани, така и гостите на града и общината. Без претенции за изчерпателност, по-запомнящите се изяви включват:
 • Участие на МБГ, ДПФ Надежда, ГСГП "Златен полъх" в концерта послучай Празника на града - 21 ноември, Дельовите празници и други чествания ;
 • Възстановка на обичая "Пеперуда" с участието на ДТС "Звънче" - ЕАК в Златоград 13.08.2011
 • Участие на всички групи в празници в ЕАК : Празника на виното и любовта, Трифониада, Кушиите за Тодоровден, Златоградския карнавал,
 • Общински празник "Гергьовденско веселие"-елемент то Общинската програма за читалищна дейност, изцяло организиран от Читалището на 06.05.2011, с участието на : ТС "Акрани", ДТС "Звънче", МБГ, ДПФ "Надежда", индивидуални изпълнители, клуб "Хоро" – площада
 • И през 2011 - Самодейците на читалището отбелязаха 1 март - Деня на любителското творчество. Участват – ДПФ "Надежда", ДТС "Акрани", МБГ, ГСГП "Златен полъх", индивидуални изпълнители, клуб "Първи на хорото" - комплекс "Александрови къщи"
 • ДТС "Звънче" и ТС "Акрани участваха в празнични фирмени чествания, откриване на общински прояви и инфраструктурни обекти.

С дейността на художествените групи са ангажирани двама организатори на читалищна дейност – Серафим Кафеджиев и Даниела Тасева, а трима работят на доброволни начала – Розина Анджерова и Елена Симеонова, Борислав Пехливанов.

Използвам възможността да анонсирам и успехите на индивидуалните ни изпълнители - Христина Антонова, Роска Маринова, Христо Чаушев, Борис Нанов. Гордост са посочените по-горе индивидуалните постижения на младите членове на групите – певеца Даниел Караасенов и гайдаря и танцьора - Емануил Пунев, които професионално израстват. Всички индивидуални изпълнители са добре известни на нашите празнични прояви и са номинирани в национални фестивали. Изцяло подновен е състава на ТС "Акрани".

През 2011 са вече факт новите дискове на трите ни групи – МБГ, ДПФ "Надежда" и "Златен полъх". Те станаха възможни благодарение на подкрепата на Александър Митушев и "Бултекс". За музикалната обработка на записите на всички дискове активно се включи Райчо Пашов.

Читалището, чрез своите състави, допринесе за популяризирането на Златоград. Мъжката фолклорна група, ГСГП "Златен полъх", ДПФ "Надежда" и ЮТС Акрани", са известни и харесвани и получават многобройни покани за участие.

Със свое решение от декември 2011 г, ЧН реши, считано от 2012 г, участието на читалищните групи във фирмени чествания да бъде платено, а за клуб "Хоро" се въведе такса за участие. Събираните по този начин средства ще бъдат използвани целево за съответния състав или клуб.

Основните дарителите на Читалището през 2011 г са Община Златоград и "Бултекс" ООД . Дарения за читалището през 2011 г. са направили още : "Свобода 97" АД, Христо Петков ,СК "Корект", ЕТ "РОК-СИ-ЕН -67", ЕТ"Илиани", ЕТ "Славчо Кьоров", ЕТ "Георги Делов", ЗММ Златоград и други На всички дарители сърдечната ни благодарност. От името на Читалищното настоятелство и служителите в читалището, изказвам благодарност на ръководствата на училищата в града и на ОДК за подкрепата и проявеното разбиране, относно организацията на различни мероприятия с участието на ученици.

ПРОЕКТИ

Проект по ПРСР

Към октомври 2010 ЧН подаде проектно заявление за кандидатстване по ПРСР с проект, включващ цялостно обновяване на сградата на читалището - изолация на покрива на читалището, цялостна подмяна на дограма и енергийно-ефективни мерки, отоплителна и осветителна система, направа на конферентна зала, ремонтни дейности в помещенията без конструктивни промени, оборудване за читалищните помещения.

Вече е факт резултата от подаденото заявление за кандидатстване. С писмо и Заповед от 16/12/2011 г ДФЗ - РА ни уведомява, че проектът на ОНЧ «Просвета-1908» гр. Златоград е одобрен, като отговарящ на всички изисквания». В същото писмо се казва обаче, че «поради недостатъчния бюджет по мярката, той получава отказ от финансиране".

В резултат на това най-неотложните ремонтни дейности – свързани с локално оправяне на течовете в покрива и просторна репетиционна ще бъдат изпълнявани със собствени средства.

Програма "Глобални библиотеки - България"

И през 2011 г. Читалището чрез своята библиотека участва в програма "Глобални библиотеки – България», и във всички планирани по програмата дейности за годината – обучение, обновяване на съдържание, обслужване на клиенти и общности и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

През отчетния период Читалищното настоятелство функционираше организирано, в съответствие с годишната програма и текуща проблематика. За периода заседания са провеждани редовно. Основните приети решения са свързани с участие и изяви на читалищни състави, подготовка на общо събрание, мерки за финансова стабилност, регламентиране дейността на читалищни групи състави. Всички членове на ЧН – Николай Деспотов, Мирослав Янчев, Минка Башева, Елена Симеонова, Розина Анджерова, Райчо Пашов, Зорка Хаджиева, Серафим Кафеджиев са участвали активно в заседанията. На всяка покана се отзоваваха и членовете на ПК - Антон Ушев, Севдалин Севриев и Борислав Пехливанов

Читалищната дейност е била публична. Всички по-важни изяви намират отражение в печатните и електронни средства за масова информация –печатни, телевизионни, електронни, официалния сайт на читалището и профила му във Фейсбук.