1. Акценти

 • 100-годишен юбилей на читалището
 • Сформиране на нови художествени състави – детски танцов състав, клуб "Хоро"
 • Традиционни читалищни групи – Мъжка певческа група, Група за стари градски песни "Златен полъх", Дамска формация "Надежда", юношески танцов състав
 • Подпомагане подготовката и обезпечаване участието на всички читалищни състави в културни прояви
 • Обоготяване на библиотечния фонд с 323 библиотечни документа
 • Издаване на Книга за историята за читалището
 • Обобщаване и систематизиране в различна форма на архивни материали за живота на читалището
 • Численост на щатния състав в края на годината- 9, в т.ч. 0, 5 финансирани от собствeни приходи
 • Размер на субсидията за 2008 г: - 47 хил лв
 • Размер на допълнително привлечени средства по проекти – 7 хил лв
 • Основни проблеми – частично и локални решения на проблема с течовете на покрива; отопление на голямата зала и кино "Фокус" през зимния период; 

  Основни дейности на читалището :
 • Библиотечна
 • Художествено-творческа

2. Библиотечна дейност

В своята работа през 2008 г, читалищната библиотека изпълнява една от основните си задачи-обновяване на библиотечния фонд с нови информационни източници/в традиционен вид и на електронен носител/, осигуряване на достъп на гражданите до информационните възможности за квалификация и преквалификация за задоволяване на културните потребности. През 2008 фонда на библиотеката наброява 39 818 тома. Голям дял от новата литература е постъпила като дарение или по проекти. По изпълнение на основните показатели библиотеката на читалището заема едно от водещите места в Смолянска област-броят на читателите възлиза на 402, посещенията-7686, раздадена литература- 11088 тома. През 2008 г, както и през настоящата година се получават 26 периодични издания, които гражданите използват безплатно. Осигурен е достъп до Интернет в помощ на библиотекарите, но без възможност за потребителски места.

Във връзка с новите изисквания към читалищата за превръщането им в информационни центрове на местната общност, читалищното ръководство кандидатства за включване на библиотеката в проекта "Глобални библиотеки", което ще осигури допълнителна компютърна техника и технически средства за обществено ползване от потребители на библиотеката и от читалищните самодейци. С това библиотеката би се превърнала в съвременен, модерен обществен информационен център.

Стремежът на библиотечните специалисти е тя да е инициатор на прояви, които разкриват богатството на книгата и информационните възможности на библиотеката. С ученици са проведени беседи за историята на читалището, за възможностите за ползване на библиотеката, за народни обичаи и празници и др. Колективните посещения от ученици бяха посветени на екологията, гледане на филми, провеждане на уроци по бълг. език и литература, часове по родолюбие. Бележити дати и годишнини са отбелязвани с кътове, витрини, изложби на литература.

Традиция стана отбелязването от библиотеката на 23 април - Световния ден на книгата с Маратон на четенето и Вечер на народното творчество. Програма за отбелязване на Световния ден на книгата е планирана и за настоящата година. Стремежа ни е да приобщим към книгата от най малките до най –възрастните.

Величко ПачиловМного златоградчани и гости станаха съпричастни на представянето на книгата на Величко Пачилов "100 години - ОНЧ ПРОСВЕТА Златоград". Написана по идея на Инициативния комитет за честване юбилея на читалището, книгата прави впечатление с пълнотата и задълбочеността на проучването и с документалната си основа, с точното цитиране на източниците, които са ползвани. Поради това тя може да бъде сочена като история на читалището, като летопис през годините, като документално пресъздаване на живота и атмосферата в читалището през годините. Във връзка със стогодишния юбилей на читалището с юбилеен плакет и грамоти бяха наградени ангажираните с библиотечната дейност -Зорка Хаджиева, Радка Семерджиева и Аделина Сариева. 

Проблеми за дейността
Необходимост от ремонт на покрива и належащия вътрешен ремонт на помещенията- стените, колоните и пода, които са повредени от теча на покрива. Необходимо е техническо оборудване, програмен продукт за обслужване но читатели и обработка на книги, телевизор и DVD и ксерокс. Както за цялото читалище, проблемът с отоплението стои и за библиотеката в частност.

3. Художественно-творческа дейност на читалището

През 2008 година в читалището функционират следните самодейни състави:

 1. Мъжка битова групаМъжка битова група - 12 души, худ. р-л Серафим Кафеджиев - участия във фестивалите и съборите в Копривщица, Дорково, Неделино, Златоград, с.Труд, Рожен, София в националните фестивали "Орфеева дарба" и "Орфеево изворче", участие в телевизионни предавания и др. Имат издадена видеокасета и промоциран видеоклип. Групата е носител на почетен юбилеен плакет - 2008, посветен на 100 годишнината на читалището.
 2. Дамска певческа формация "Надежда"Дамска певческа формация "Надежда" - 14 души, худ.р-л Розина Анджерова, ев. Създадена през 2004 г., участия във фестивали и надпявания : "От извора" с.Труд, Варна, Девин, Рожен, Неделино, София, Дельови празници – Златоград, с. Столетово. Групата има изяви и в телевизионни предавания – "Скат", "Сат ТМ" др. Носител на почетен юбилеен плакет - 2008, посветен на 100 годишнината на читалището.
 3. Група за стари градски песни 'Златен полъх'Група за стари градски песни "Златен полъх" - худ. р-л Елена Симеонова, 12 души, участия на фестивалите в Петрич, "Балканфолк"- В.Търново, Пловдив, Варна, Хасково. Има участия в национални телевизионни предавания. Съзадана през 1997 г. Носител на почетен юбилеен плакет - 2008, посветен на 100 годишнината на читалището.
 4. Детски танцов съставДетски танцов състав - 30 души, худ. р-л Даниела Тасева. Участие в Хасковски минерални бани, местни празници и прояви. Носител на почетен юбилеен плакет - 2008, посветен на 100 годишнината на читалището.
 5. Участници в инициативата "Първи на хорото и дансинга" .

Многобройни са изявите на читалищните състави, както в общината, така и извън нея. Горди сме с това, че читалището чрез своите състави, допринесе много за пополяризирането на Златоград. Горди сме и с това, че Мъжката фолклорна група, неините солисти са известни и харесвани в цяла България и получават многобройни покани за участие. Популярност имат и другите състави. Участията и изявите на читалищните състави са представени в приложението. През отчетния период съставите от нашето читалище са участвали във всички културни общински мероприятия.

4. 100 годишен юбилей на читалището

През 2008 г, Читалище "Просвета" отбеляза своя едновековен юбилей. Кулминацията на празничните прояви бе Тържествения концерт, проведен в навечерието на деня на народните будители. Часове преди началото на концерта златоградския площад даде арена на любителите на танца, ритъма и багрите. Самодейци от Златоград, Смолян, Априлци и варненското село Кипра показваха своето умение на открито, а техните носии се "съревноваваха" по цвят и хармония. Голяма част от аудиторията очакваше да се върне назад във времето, ангажирало усилия на самодейци, читалищни дейци и общественици за формиране на златоградската културна идентичност. Да си припомнят читалищната и духовна атмосфера, позволила на редица състави да завоюват фестивални отличия, а на други самодейци, направили тук своите първи стъпки - да придобият национална известност.

На сцената постепенно се редуваха изявените читалищни състави. Солистките от Фолклорния ансамбъл за народни песни и танци "Филип Кутев" Таня Скечелиева и Дарина Джамбазова имаха възможност да си припомнят своите първи стъпки преди години в златоградското читалище и да демонстрират настоящите си умения на изпълнителки на родопски песни от висока класа. Стоян Якубов, заедно със своите съученици от Пловдивското музикално училище демонстрира певчески талант и показа, че за любовта към пеенето възрастова граница няма. Спомена за театралните постижения на златоградското читалище върнаха "златоградските посестрими" Блага Деспотова и Валя Радулова. Таня СкечелиеваВ концерта участваха Лазар Вълчев и група 032 и танцова формация "Елика". Вели Чаушев, с присъщата си патетичност прикова вниманието на аудиторията върху символите на Читалището, върху неговата роля да бъде културно средище и да разпръсва светлина и духовни искри

Наградени са заслужили читалищни деятели и лица, допринесли за имиджа на читалището. С решение на ОбС Златоград Читалище "Просвета" е наградено с Почетния медал на града. Две читалища в България през 2008 г са носители на специалната награда от Съюза на народните читалища, едно от тях е "Просвета" Златоград. Медал за заслуги получават Николай Деспотов, Таня Скечелиева, Димитър Алендаров и Алексей Кинанев- за активна творческа или организационнна дейност. Съюза на народните читалища номинира и отличава Дарина Джамбазова и Райчо Пашов.

документалната фото-изложбаПрез месец ноември жителите и гостите на Златоград имаха възможност да посетят документалната фото-изложба, представена във фоайето на читалище "Просвета". Тя е посветена на 100 годишния юбилей на читалището. В нея са отразени важни моменти от живота на читалището през годините, включително построяването на читалищната сграда през 1934 г, първата открита лятна библиотека и разбира се – много информация за изявите на читалищните самодейци – театрални постановки, пиеси, оперети, певчески изпълнения, участия във фолклорни надпявания, музикални състезания, първи стъпки на млади таланти и т.н. Много бивши самодейци и радетели на читалището се стекоха, за да се върнат назад във времето и да си припомнят атмосферата на читалището през годините, запечатано в кадъра и снимката. Изложбата бе отворена за посетители и по време на празника на Златоград – 21 ноември. Заслуга за професионалния "фотопоглед" към годините имат Николай Деспотов и Райчо Пашов. За повече мигове от 100-годишния юбилей на читалището, моля посетете галерията в сайта.

Тук е мястото да благодарим на ръководствата на училищата в града, за подкрепата и проявеното разбиране, относно организацията на различни мероприятия с участието на ученици, както и на ръководството и специалистите от ОДК, с които съвместно осъществяваме няколко мероприятия годишно, вкл и през 2008 г. Читалището винаги е разчитало и работило заедно с общинското ръководство – ОбС и ОбА, за решаване на проблемите и обогатяване на духовния живот в Община Златоград, като толерантните отношения се наложиха като стил на работа.

Художествено-творческата работа е немислима и без помощта на спонсорите, които са помагали при пътуванията на съставите, за участия в телевизионни предавания, фестивали, конкурси и др.мероприятия и направиха възможен юбилея на читалището, да се проведе на едно много добро ниво и читалището да има най после писана история- книгата на В.Пачилов – "100 г. ОНЧ "Просвета". Настоятелството на читалището благодари на Община Златоград, която в значима степен подпомогна финансово читалищния юбилей, а също и фирмите : САТ ТМ, "Ротари клуб", "Корект" ООД , ЕТ "Еро Х Емил Хаджиев", ЕТ "Криста М-Валентин Метахчов", Емил Хумчев, ЕТ "Елвира Даицка", Свобода 97 АД, ЗММ Златоград, "Бултекс", "Автозлатинвест", ЕТ"Металик", ЕТ "Илиани", Желязко Шехов, наемателите от Търговския център в читалището и др.

Финансовото състояние на читалището като цяло е стабилно. Освен регламентираната субсидия, която включва работна заплата и осигуровки на служителите, за издръжка на читалището са ползвани приходи от проекти ( главно чрез Министрество на културата, както и приходи от наемите от Търговския център, който с много усилия бе създаден преди няколко години. Благодарение на тези средства се осъществява поддръжката и издръжката на читалищната база, изпълняват се разпорежданията на различни институции и се отделят средства и за художествено-творческа дейност. Читалището кандидатства всяка година пред МК за допълваща субсидия, и благодарение на нея се извършват малки частични ремонти. Санитарните възли са в добро състояние, сцената се освежи, ушиха се носии за Детския танцов състав при читалището.

Залите на читалището се ползват за инициативи от различни организации, институции, политечески партии и фирми, като за всички прояви на Община Златоград са безплатни.