Януари

16.01.2018 - Клуб „Подготовка за успешна матура” провежда занятие в читалнята

18.01.2018 - Младежи от Дневен център „Зора” се запознаха с новите книги в библиотеката - читалня

Февруари

06.02.2018 - ГСГП „Златен полъх” поздравяват А. Митушев на събрание на Тракийско дружество Златоград по повод награждаването му с орден „Дельо войвода” – Сивриева зала

17.02.2018 - Участие на всички художествени колективи в Трифониада 2018 – ЕАК

24.02.2018 - Самодейните колективи участват в Трифониада 2018 г. – ЕАК

26.02.2018 - Празничен урок в библиотеката с ученици от 6-ти клас на СОУ "Антим I". Драматизация на „Радини вълнения”.

Март

01.03.2018 - Празник на самодееца – ресторант „Александър”

Април

02.04.2018 - Откриване на Седмицата на детската книга с ученици от началния курс – читалня

11.04.2018 - Творческа среща с детския писател Борислав Ганчев – малка зала

23.04.2018 - Маратон на четенето – участват : Детска ясла „Мир” , ДГ „Снежанка” , ДГ „Радост” , Дневен център „Зора”, ЦОП, ОУ „Васил Левски” , СОУ „ Антим I “. Участват зам. кмета на Община Златоград и председателя на Общински съвет - библиотека

25.04.2018 - Самодейци участват в концерт на НФА „Филип Кутев”. В програмата се включиха – МБГ, Младежка фолклорна група, ДПФ „Надежда” , ТС” Акрани” ,Клуб „Първи на хорото” – голяма зала.

Май

10.05.2018 - Участие на библиотеката в тържеството за връчване на годишните награди за ”Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината”. Включване в кръглата маса с презентация „Библиотеката в помощ на обучението на младежите от Дневен център „Зора” - РБ „Н. Вранчев"

19-20.05.2018 - Участие на самодейците от читалището в XXIII Национален събор “Костандово 2018 „Диплом за първо място за ансамбъл „Златоград” – с. Костандово

24.05.2018 - Общински съвет награждава ОНЧ”Просвета-1908” с Почетен знак на града по повод 110 г. от създаването му. - Решение No 755/25.04.2018 г.

24.05.2018 – Участие на ТС „Акрани” в празничната програма по случай Деня на славянската просвета и култура - двора на Взаимното училище.

Юни

21.06.2018 - Участие на ТС „Акрани” в откриване на „Шампион на шампионите 2018” – стадион град Златоград

м. юни - м. юли - Лятна работа с творческа работилница „Усмивка „от ЦОП и ЦПЛР – Златоград - библиотека

Август

11.08.2018 - участие на ДПФ Надежда в събор в с. Гърнати ,община Неделино – площада

24.08.2018 – участие на ТС „Акрани” в Празник на миньора- ресторант „Кристал”

Септември

04-09.09.2018 г. – ТС „Акрани” и Младежка битова група участваха във Национален фолклорен фестивал „Орфей пее с морето“ в гр. Приморско

09.09.2018 г. – Участие на самодейците от читалището в XVII Национален фолклорен събор „Неделино 2018”. Специалната награда на журито  "Златен плакет" за "Смесена фолклорна група" при ОНЧ "Просвета-1908" Златоград. Награди за солистите: Борис Нанов - златен медал, Сергей Билянов - златен медал, Христо Чаушев - сребърен плакет

22-23.09.2018 г. - Самодейците на ОНЧ ”Просвета-1908” участват в „Дельови празници 2018”

22.09.2018 г. - Програма в ресторант на открито "Хоремаг" – ЕАК

23.09.2018 г. - Възстановка "Един пазарен ден отпреди 100 години"- ЕАК

Октомври

09.10.2018 г. - Практикум на тема Прилагане на „Регламент ( ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни” с библиотекарите от Общините Златоград и Неделино.- библиотека гр. Златоград - Програмираме с робота Финч – с ученици от 3-ти клас на ОУ „Васил Левски”

13.10.2018 г. – Участие на ГСГП „Златен полъх” в Тринадесетия национален празник на градската песен „Ямболска есен – 2018 ” – гр. Ямбол

20.10.2018 г. – Самодейците на читалището участват в Балканска скариада – 2018 – ЕАК

23.10.2018 г. – Откриване на Националната седмица на четенето с ученици от 11 и 12-ти клас на СУ „Антим I” - библиотека

 

 

25.10.2018 г. - Ученици от 11 клас на СУ „Антим I ”, четат в библиотеката филисофска, приключенска, учебна литература. Дискусия за книгата- читалня

 

 

26.10.2018 г. - Танцов състав „Акрани” участват в празнична програма на СУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Бенковски, община Кирково по програма „Еразъм плюс” – ресторант „Александър”

Ноември

08-09.11.2018 г. – Участие на библиотеката в Национален форум 2018 „Библиотеките днес и цифровата трансформация” – хотел „Рамада” София

 

 

10.11.2018 г. – Клуб „Хоро” участва в надиграване „Перпера ” 2018 г- гр. Кърджали

 

 

19-20.11.2018 г. - Обучение на сдружение с нестопанска цел - „МИГ Кирково- Златоград” на тема „Моят проект и моят бизнес – по успешни и реалистични чрез МИГ”- читалня

 

20-23.11.2018 г. - Откриване на документална изложба „1943: Преследване и защита. Съдбата на българските евреи” – библиотека

 

21.01.2018 г. – Директорът на издателство „Захарий Стоянов” връчва дарение на библиотеката в гр. Златоград – читалня

 

28.11.2018 г. – Участие на библиотеката в Регионална кръгла маса за обсъждане на проект „Дигитални умения за малки и средни предприятия” – РБ „Н.Вранчев” гр. Смолян