Образцово народно читалище "Просвета" е организация с нестопанска цел. Читалището е първоприменик на учреденото през 1908 г. културно средище и от същата година носи името "Просвета". То е самоуправляваща се българска културно-просветна организация и се изгражда върху принципите на доброволността, демократизма и автономността. В него може да участва всеки български гражданин, без ограничение на възраст, пол, партийна, етническа и религиозна принадлежност.


Целта на читалището е да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности на населението и неговите интереси; да подпомага и организира културни прояви.

Текущ график на репетициите в художествените състави към ОНЧ "Просвета-1908"

 • Клуб "Първи на хорото" вторник, 18:00 ч.
 • Школа по гайда, вторник, 17:00
 • Дамска певческа формация "Надежда" - сряда, 17:00 ч
 • ЮТС "Акрани" – вторник и четвъртък, 17:00 ч.
 • ДТС "Звънче" понеделник и сряда, 17:00 ч.
 • ПТГ „Кокиче”- понеделник и сряда, 16:00 ч
 • ГСГП "Златен полъх", сряда, 17:00 ч.
 • Мъжка битова група, петък, 18:00 ч.
 • Младежка фолклорна група, вторник, 17:00 ч.

Всички желаещи могат да се включат в групите за начинаещи и напреднали. Участието изисква ангажиране и постоянство.


Ръководители на художествени състави към ОНЧ Просвета:

 • Розина Анджерова - художествен ръководител ДПФ "Надежда"
 • Даниела Тасева - художествен ръководител клуб "Първи на хорото", ЮТС "Акрани", ДТС "Звънче"
 • Елена Симеонова - художествен ръководител ГСГП "Златен полъх"
 • Сашо Ясенов - художествен ръководител МБГ
 • Нели Шъкова - художествен ръководител МФГ
 • Тодор Кайков - ръководител на школа по гайда

Библиотекари:

 • Зорка Хаджиева - главен библиотекар
 • Аделина Сариева - библиотекар
 • Юлия Хашъмова - библиотекар

Щатен състав:

 • Райчо Пашов - секретар
 • библиотекари – 3
 • Даниела Тасева - организатор читалищна дейност
 • Огнян Ковачев - работник услуги
 • Дафинка Златарева - чистач

Читалищно настоятелство:

 1. Пламен Маринов Чингаров – Председател на ЧН, Директор на Сдружение ЦРОЗ
 2. Борислав Филипов Хаджиев – Заместник председател на ЧН, общински съветник
 3. Райчо Здравков Пашов – Член на ЧН, секретар ОНЧ "Просвета-1908"
 4. Александър Каменов Митушев – Член на ЧН, собственик на „Бултекс” ЕООД
 5. Минка Асенова Башева – Член на ЧН, главен експерт "Образование и здравеопазване" Об. А
 6. Зорка Николаева Хаджиева – Член на ЧН, Главен библиотекар
 7. Елка Асенова Демерджиева- Член на ЧН, учител в ОУ "Васил Левски"

Проверителна комисия :

 1. Албена Асенова Велева - Председател на ПК
 2. Аделина Сивриева - Член на ПК
 3. Искра Даскалова-Инджова - Член на ПК