Златоградският край е люлка на стара християнска култура. Землището на града и прилежащите му села и махали са осеяни с църкви, манастири, християнски гробища. Християнските паметници на културата свидетелстват, че тук е живяло предимно българско население.

По време на възраждането през 1834 г. в Златоград е построена църквата "Успение Богородично" - това е най-ранната църква в Средните Родопи. Тя е вкопана, с наклонен терен, трикорабна, едноапсидна, четирискатна, леко разстлана. С влизането в нея човек слиза с няколко стъпала и го впечатлява майсторското изпълнение. Добре организираното вътрешно пространство е очертана с обли колони, които завършват с капители при сключване на аркадата. На иконостаса има ценни икони, като една от тях е на Захари Зограф.

През 1871 г. е построена втора църква в Златоград - "Св. вмчк Георги Победоносец". Тя е осветена на 23 юли 1872 г. от пловдивският митрополит Панарет и дякон Максим, сетнешен пловдивски митрололит. Храмовата икона на св. Георги е изписана от образописеца Нестор - представител на Дебърската школа. Много от иконите са от света гора и имат ктиторски надпис.

От далечни времена Златоград е бил средище на българска просвета и култура. Тук през 1830 г. в една от стаите на Стояновата къща е открито първото килийно училище. След построяването на църквата "Успение Богородично" то се премества в една от постройките в двора и. На това място се заражда идеята за създаване на българско светско училище. В него гръцкият език е бил заменен с български. Новопостроената сграда на църквата "Свети Георги" приема в себе си новото училище.

Днес на територията на общината функционират две средни и шест основни училища, професионална гимназия, едно обединено детско заведение, седмична детска градина, пет целодневни детски градинии една детска ясла. За ученици от други населени места са осигурени пансиони. Четирите читалища спомагат да се съхраняват за поколенията традициите за обогатяване на културните ценности, да се развива художественото любителско творчество.

Белите къщи на Златоград впечатляват не само със своята ослепителна белота, но и с интересната архитектура, подредбата на дворовете. Старите къщи са строени преди много години от майстори, дошли от други места.

Постройките се отличават с белите си зидове около дворовете, с откритите одрове и престове, с широките външни дъбови врати. Срещат се елементи на ксантийският и пловдивският тип. В повечето дворове има кладенци оградени с дъбови кошове с "врътки" за въжето и стрехи от едноолучни керемиди. Пространсвеното оформление и функционалност създават усет за красота и хармония, великолепно съчетават природната даденост и направеното от човека.

В Златоград са регистрирани 120 архитектурни паметника на културата. Най-ранните образци са открити в Златоград в началото на XVIII век. Те представляват къщи на един кат с добре оформена двуделност.