Януари

06.01.2020 – Изложба на нова литература по  проект от програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност ” 2019 г., обявен от Министерството на културата . Закупени са 118 книги на обща стойност 1173 лв- читалня

Февруари

13.02.2020 – Представяне на книгата на Светозар Казанджиев „Незабравимите забравени” - малка зала

15.02.2020 – Участие на самодейците в празника „Трифониада 2020 ”- ЕАК

Март

01.03.2020 – Годишно отчетно събрание на читалището- малка зала

01 03.2020 – Празник на самодееца – ресторант „Александър ”

03.03.2020 – Празничен концерт с участието на читалищните групи – ЕАК

07.03.2020 – Тодорова кушия – ЕАК

07.03.2020 – Среща на Клуб „Първи на хорото „ с Танцов клуб гр. Приморско – ресторант „Кристал”

Април

01-30 04.2020 – Месец на книгата , Маратон на четенето – публикации във фейсбук страницата на читалището на рисунки с герои от приказки , видео на ученици , които четат и рецитират

Септември

07-12.09.2020 – ТС "Акрани" и Младежка фолклорна група участват в Национален фолклорен фестивал "Орфей пее с морето" - гр. Приморско

19-22.09.2020 – Самодейците участват в проявите посветена на Дельови празници - ЕАК

- Възстановка „Един пазарен ден отпреди 100 години“,

- Родопска вечер в ХоРеМаг на открито

27.09.2020 – Самодейците участват в празничен концерт за връчване на наградите в К3 Ultra

Октомври

01.10.2020 – Отбелязване на Ден на възрастните хора, дин на музиката, Празник на поезията с потребители от ЦСРИ Златоград – читалня

05.10.2020, 07.10.2020 – обучения на МИГ -Златоград Кирково с бенефициенти и кандидати. Представени бяха проекти обявени от МИГ и отчитането им в ИСУН. – читалня

12.10.2020 – Участие на гл. библиотекар в обучение за стартиране на пилотния проект „Книги и деца ” – РБ „Н.Вранчев” Смолян

17.10.2020 – Самодейци от танцовите групи на читалището участват в „Скариада 2020 ”- ЕАК

 

26.10.2020 – Среща с майки и деца по проект "Книги и деца". Връчване на комплекти с книги , осигурени от фондацията- репетиционна зала.